කූරියර් Delivery & Cash ගෙවීම් | පැය: 9: 00 - 21: 00 | ඇමතුම් සහ කෙටි පණිවුඩ සහ WhatsApp 24 / 7, රේඛා + 66 94 635 76 37

බැංකොක්හි Genotropin මිලදී ගැනීම, බැංකොක්හි වර්ධන හෝර්මෝනයක් ලබා දීම

Good news ! Delivery Genotropin GoQuick Pen 12mg (36IU) in Bangkok

තායිලන්තය

අපේ ගබඩාව කූරියර් බැංකොක් product of growth hormone Genotropin GoQuick Pen pharmaceutical company Pfizer. Delivery is made by a special medical cold box, to preserve properties. Cash payment to the courier after receipt of the goods

- Reception of orders from 9 am to 3 pm

- Orders received after 3 pm will be delivered the next day

දැන් මිලදී ගන්න Genotropin GoQuick Pen

බැංකොක්හි Genotropin මිලදී ගැනීම, බැංකොක්හි වර්ධන හෝර්මෝනයක් ලබා දීම


කියවන්න:


අදහස අත්හැර

කරුණාකර සලකන්න, ඒවා ප්රකාශයට පත් කිරීමට පෙර ප්රකාශයන් අනුමත කළ යුතුය