කූරියර් Delivery & Cash ගෙවීම් | පැය: 9: 00 - 21: 00 | ඇමතුම් සහ කෙටි පණිවුඩ සහ WhatsApp 24 / 7, රේඛා + 66 94 635 76 37 (භාවිතා කරන්න WhatsApp Get 2% වට්ටම් ලබා ගන්න)

HGH වාරික තොග මිලක්, මාසික ගෙවීම්

HGH වාරික තොග මිලක් යටතේ, තායිලන්තයෙන් මාසික ගෙවීම්

අපේ ෆාමසියෙන් නව විකල්පයක් වන්නේ තොග මිළකට හෝමෝනයක වර්ධන හෝමෝනයක් පූර්ණ මාසික බෝනස් මුදලක් ලබා දීමයි.

සම්පූර්ණ HGH පාඨමාලාවේ වාරිකයන් සැපයීමේ ගිවිසුම

අපගේ රෝගීන් සමඟ, අපි එකඟ වූ කාලය සඳහා ස්ථාවර මිලක් 10-12 දක්වා HGH Genotropin පෑන් (උදාහරණ) සම්පූර්ණ සැපයුම සඳහා ගිවිසුමකට එළැඹිණි. එවිට රෝගියා තොගයේ ආරම්භයේ දී (2 පෑන්) සඳහා පමණක් ගෙවනු ලැබේ. වර්ධන හෝමෝන ලබා ගැනීමෙන් සහ භාවිතා කිරීමෙන්, රෝගියා තම වර්ධන හෝර්මෝනය සැපයුම සඳහා ගිවිසුමේ කාලය අවසන් වූ තොග මිළදීම් මත ඔහුගේ ප්රතිකාර ක්රමය අනුමත කිරීම මගින් මාසික වර්ධන හෝර්මෝනය ලබා ගනී.

වර්ධක හෝර්මෝන වාරික ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්න

පියවර 1 - ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම

කරුණාකර සබැඳිය භාවිතා කරන්න ලේඛනය සහ පුරන්න ඔබගේ ගිණුමට

කොණ්ඩය 2 - අපට ලියන්න

කරුණාකර ඔබගේ ගිණුම හරහා අප විසින් ලියන්න ආකෘති වෙබ් අඩවියේ හෝ පහළ දකුණු කෙළවරෙහි උපදේශකයෙක්

උපදේශකයා සමඟ අපි තොරතුරු සම්බන්ධීකරණය කරනවාඅදහස අත්හැර

කරුණාකර සලකන්න, ඒවා ප්රකාශයට පත් කිරීමට පෙර ප්රකාශයන් අනුමත කළ යුතුය